HANNA MÄNNIKKÖLAHTI: OPAS KOULULAISEN VANHEMMILLE

Opas koululaisen vanhemmille, ilmainen e-kirja.

A guide for schoolkid’s parents, a free e-book.


Kirjoitin tämän keväällä 2016, kun lapseni oli aloittamassa koulua ja minä selkokirjoittajan työtä.


I wrote this in spring 2016, when my child was starting school and I wanted to become an easy Finnish writer.

Reinon eka koulupäivä.jpg